BizzMine – tai reikalavimus atitinkanti ir validuota
programinė įranga Jūsų kokybės vadybos sistemai.

Skaitmenizuotos kokybės vadybos sistemos dėka susiekite kokybės
vadybos procesus vadovaudamiesi GDP ir saugumo reikalavimais.

Skaitmenizuokite dokumentus, jog kontroliuotumėte jų valdymą.

Procedūrų peržiūra ir patvirtinimo ženkliai lengvesnė ir greitesnė nei iki šiol. Visada naudokite naujausią/galiojančią dokumento versiją.

Pasirinkite skirtingą informacijos registracijos formą kiekvienam proceso etapui.

Dabar bendrosios instrukcijos perduodamos ir keitimai jose atliekami automatiškai bei labai greitai. BizzMine mums yra labai naudingas įrankis dar ir todėl, kad veiklą vykdome skirtingose vietose.

- H.Essers
BigScreen
shape-1 shape-1
Būkite pasiruošė savo kitam išoriniam ar vidiniam auditui.


Su BizzMine Jūs galėsite lengvai peržiūrėti būtinas darbines instrukcijas.
Identifikuoti, analizuoti ir sekti visus galimus nuokrypius, kurie pastebimi audito metu.

audit2

Manome, kad programinė įranga yra ypač patogi vartotojui ir naudotina audito metu.

- H.Essers
shape-2 shape-2

Pamatikyte, kaip veikia BizzMine

Inicijuokite ir susiekite korekcinius/prevencinius veiksmus iš bet kurio proceso.

Inicijuokite korekcinius/prevencinius veiksmus ir užkirskite kelią nukrypimams vadovaudamiesi kokybės vadybos rizikų valdymo principais.

Lengvai pritaikomos informacinės suvestinės atvaizduos vertingiausius ir dažniausiai naudotinus duomenis iš Jūsų procesų.

capa

Nepakanka stengtis iš visų jėgų. Tu turi žinoti, ką daryti, ir tik tada stengtis.

- W. Edwards Deming
Automatizuokite rizikų valdymo procesą.


Rizikų mažinimas siekiant atitikties GDP vadybos sistemos reikalavimas šiuo metu yra ypač aktualus.


Identifikavimas potencialiai aukštos rizikos sričių leis vadovybei įgyvendinti atitinkamus prevencinius veiksmus bei mažinti išteklių eikvojimą žemos rizikos srityse.

Risk-1

Rizikos valdymo ateitis yra automatizavimas.

- Forbes
shape-2 shape-2
Stebėkite skundus ir stenkitės sumažinti jų skaičių ateityje.


Su BizzMine Jūs lengviau atseksite, ištirsite ir pakoreguosite klientų skundus,
pretenzijas tiekėjams ir vidinius nukrypimus.

Skundų valdymo procesas BizzMine sistemoje užtikrins
atitiktį ISO standartams bei FDA reikalavimams.

BizzMine diegimą Sylphar pradėjo nuo esamos skundų valdymo duomenų bazės keitimo į lankstesnę ir lengviau prižiūrimą skundų valdymo sistemą.

- Sylphar
shape-3 shape-3
Organizuokite kalibravimo procesus vienoje sistemoje.

Kaupkite visus aktualius duomenis vienoje kalibravimo formoje
ir pridėkite (nuskanuotus) dokumentus ar nuotraukas.

Planuokite kalibravimo veiklas ir pasikliaukite proceso etapais, kuriuose nustatomi užduočių atlikimo galutinio
įvykdymo terminai.

calibration
Optimizuokite kokybės vadybos procesus, jog efektyviau valdytumėte neatitikimus.

Nukrypimai nuo procedūrose įvardintų reikalavimų yra dokumentuoti ir tiriami.

Jūs lengvai galite keisti procesą, kurio dėka sprendžiate nustatytus nukrypimus ir užfiksuotus neatitikimus.

Logistics
shape-1 shape-1
Valdykite visus mokymų, kompetencijų ir egzaminavimo duomenis.

Registruokite visus mokymo duomenis BizzMine duomenų bazėje per konfigūruojamas mokomųjų sesijų formas.

Identifikuokite darbuotojų ir/ar pareigybių įgytas kompetencijas vizualioje ir informatyvioje kompetencijų matricoje.

Skaitmenizuotoje kokybės vadybos sistemoje naudokite galimybę dokumentus susieti su mokymais, kompetencijomis ir egzaminais.

Group 119

"BizzMine padarė didelį poveikį mūsų GPP atitikčiai. Šios programinės įrangos dėka visas procesas tapo racionalesnis ir efektyvesnis. Dabar visi skyriai naudoja "BizzMine" visapusiškam visų funkcijų kokybės valdymui. Ji pakeitė mūsų kokybės kultūrą."

Jenny Cordery - Geodis FF UK LTD

Visual_Video_Customer_Geodis-2

Jie pasirinko tinkamą sprendimą