Wij vinden dat je beter verdient dan een manueel zorgsysteem voor Kwaliteit & EHS!

Managementsoftware voor Kwaliteit & EHS voor de chemische industrie: documentenbeheer, klachten, CAPA, audits, opleidingen & competenties, incidenten & ongevallen en meer.

Onze oplossing is conform internationale standaarden als ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 etc.

Download Brochure Gratis Demo

ISO 14001 is de internationale standaard die de eisen voor een effectief milieubeheersysteem (EMS) bepaalt.

De methodologie en structuur van de ISO 14001 is zeer gelijklopend met die van de ISO 9001-norm voor kwaliteitsbeheer.

OHSAS 18001, "Occupational Health and Safety Assessment Series", (officieel de BS OHSAS 18001) is een internationale Briste standaard voor veiligheid en gezondheid op het werk. De wereldwijd verspreide norm help organisaties om een aantoonbaar solide managementsysteem te implementeren voor veiligheid en gezondheid.

Omdat de structuur van deze 3 normen zeer gelijklopend is en de onderwerpen zeer complementair, implementeren zeer veel bedrijven uit de (petro)chemische nijverheid een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid dat voldoet aan zowel de ISO 9001, de ISO 14001 als de OHSAS 18001 norm.

Het BizzMine team heeft meer dan 20 jaar ervaring met het implementeren van software voor Kwaliteit en EH&S in de chemische industrie. We helpen je doorheen de vlotte implementatie van alle belangrijke processen van een ISO- en OHSAS-conform managementsysteem.

 • Documentenbeheer (SOP’s, procedures, werkinstructies en andere documentatie)

  BizzMine automatiseert je procedures en documenten met versiebeheer, beoordelingen, digitale archivering en audit trails.

 • Klantenklachten, leveranciersklachten en interne afwijkingen

  Volg de klachtenworkflow op vanaf de registratie tot aan de oplossing van de klacht. BizzMine geeft een boost aan de tevredenheid van je klanten.

 • CAPA management

  Met het BizzMine workflow-proces voor corrigerende en preventieve maatregelen streef je naar continue verbetering. Plan, Do, Check!

 • Incidentenbeheer

  Met BizzMine volg je incidenten en ongevallen beter op. Start na een oorzaakanalyse de nodige CAPA's om de veiligheid te verhogen.

 • Risicobeheer

  Inventariseer risico's en voeg risicobeheer door in elk facet van je processen voor Kwaliteit en EH&S.

 • Opleidingsbeheer

  Beheer alle gevolgde opleidingen van je medewerkers in de centrale databank van BizzMine.

 • Management review en meetings

  Centraliseer alle verslagen van directiebeoordelingen en meetings, inclusief alle bijlagen. Registreer alle actiepunten en CAPA's die in deze meetings werden besproken.

 • Interne en externe audits

  BizzMine brengt structuur in je audits. De naadloze opvolging van de corrigerende maatregelen bij interne audits creëert extra vertrouwen bij externe auditoren.

Bedrijven uit de chemische industrie vinden BizzMine top! 


BizzMine ontwikkelt software voor Kwaliteit en EH&S sinds 1995.
Meer dan 75.000 gebruikers uit de chemische industrie en diverse andere sectoren wereldwijd ondervinden dagelijks de voordelen van ons digitaal kwaliteitssysteem.

Vraag nu je Persoonlijke Demo en Gratis Trial