INCIDENTENBEHEER

BizzMine helpt u om EHS incidenten beter te onderzoeken, op te volgen en te corrigeren en zo de kans op herhaling te vermijden.

Onze oplossing voor incidenten leidt u naar conformiteit met normen als OHSAS 18001, ISO 14001 en ISO 9001.

Download Brochure Plan een Demo

Registreer overal.

Laat uw medewerkers incidenten registreren met hun desktop, laptop, smartphone of tablet. Of creëer een webformulier op uw website om onveilige situaties te laten registreren.

Ken de exacte status van elk incident.

BizzMine toont u de exacte status van elk incident. U ziet niet alleen wat er reeds gedaan werd en door wie, u kunt ook in het visuele proces zien welke processtap actief is en wie die moet uitvoeren.

Analyseer, vind patronen en verbeter.

Identificeer, analyseer en volg alle oorzaken (root causes) nauwgezet op. Lanceer corrigerende acties (CAPA) om herhaling van bepaalde incidenten te verhinderen. Registreer alle relevante data in het aanpasbare elektronische incidentenformulier en voeg foto's of documenten in bijlage toe.

Bewaak deadlines.

Het volledige workflowproces wordt bewaakt met deadlines. Zodra een taak overtijd dreigt te gaan, stuurtBizzMine automatisch herinneringen rond.

Inzicht in uw EHS data dankzij dashboards.

De dashboards brengen uw data op een overzichtelijke manier in beeld. Maak gebruik van Paretografieken en evolutiestatistieken om meer inzicht te krijgen en de veiligheid in uw organisatie te verhogen.

Contacteer ons
  • Dashboards
  • Flexibele gebruiksklare processen
  • Eenvoudig formulierontwerp
  • Audit Trail
  • Mobiel: werkt op alle toestellen
  • Connectiviteit en integratie met de API
  • Electronic Signature (21 CFR Part 11)
  • Beschikbaar in the Cloud of On-Premise