Wij vinden dat u beter verdient dan een manueel zorgsysteem voor Kwaliteit & EHS!

Managementsoftware voor laboratoria: SOP's & documentenbeheer, beheer van klachten, CAPA, audits, opleidingen, incidenten, ongevallen en meer.

Onze oplossing leidt u naar conformiteit met standaarden als ISO 17025, ISO 15189, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18000, Gxp, FDA, etc.

Download Brochure Plan een Demo

ISO/IEC 17025  is de belangrijkste ISO standaard die toegepast wordt door test- en kalibratielaboratoria. ISO/IEC 17025 is internationaal een standaard geworden waaraan labo's moeten voldoen. Een accreditatie is vereist want in de meeste gevallen zullen leveranciers of regulerende autoriteiten zelfs geen testen of kalibraties van niet-geaccrediteerde laboratoria aanvaarden.

ISO 15189 is een norm die specifiek ingaat op het kwaliteitsbeheer van medische laboratoria. De norm is gebaseerd op de ISO/IEC 17025 voor laboratoria in het algemeen, met de toevoeging van regulering voor medische laboratoria in het bijzonder. Dit omvat ondermeer vereisten voor: het verzamelen en behandelen van patiënt-stalen, de interpretatie van testresultaten, aanvaardbare doorlooptijden, de testwijze bij medische urgenties en de rol van het labo bij het opleiden van de medewerkers en het verzorgend personeel.

De structuur van de ISO 15189-norm is gebaseerd op de ISO/IEC 17025 en de ISO 9001, maar het blijft een heel specifieke norm die gericht is op patiëntenveiligheid. De eerste versie van de ISO 15189 werd gepubliceerd in 2003 en werd gereviseerd in 2007 om dichter aan te sluiten bij de ISO/IEC 17025. Een derde revisie van de norm werd in 2012 gepubliceerd, met een volledig herziene layout en de toevoeging van een sectie over "laboratory information management".

Ons team heeft meer dan 20 jaar ervaring met het implementeren van software voor managemensystemen voor kwaliteit en EHS voor laboratoria. We helpen u doorheen een vlotte implementatie (en eventueel validatie) van alle belangrijke processen om een digitaal managementsysteem op te zetten dat aan alle normen beantwoordt.

 • Documentenbeheer (SOP’s, procedures, werkinstructies en andere documentatie)

  Automatiseer uw documentenbeheer met automatisch versiebeheer, workflow voor beoordelingen en distributie, een digitaal archief en een volledige historiek (audit trail).

 • Klantenklachten, leveranciersklachten en interne afwijkingen

  Volg het proces van registratie, over root cause analyse tot aan de finale oplossing. Verhoog de klantentevredenheid.

 • CAPA management

  Implementeer uw corrigerende en preventieve maatregelen aan de hand van een overzichtelijke "plan, do and check"-methode. De Demingcirkel aan het werk.

 • Incidenten en ongevallen

  BizzMine helpt u om ongevallen en EHS-incidenten beter op te volgen, te onderzoeken en de kans op herhaling te verminderen. Verhoog de veiligheid op de werkvloer.

 • Risicobeheer

  Inventariseer risico's en voeg risicobeheer door in elk facet van uw processen voor Kwaliteit en EHS.

 • Opleidingen en competenties

  Beheer alle opleidingsgegevens in de centrale BizzMine databank. Koppel competenties aan opleidingen, functies en medewerkers.

 • Directiebeoordeling en meetings

  Centraliseer alle notulen van management reviews en meetings, inclusief alle bijlagen. Registreer alle actiepunten en CAPA's die in deze meetings werden besproken.

 • Interne en externe audits

  Beheer alle interne en externe audits in BizzMine. Doordat het auditproces telkens nauwgezet gevolgd wordt, kunt u met meer vertrouwen uw volgende externe audit tegemoet zien.

Laboratoria houden van BizzMinee.

 

BizzMine ontwikkelt software voor Kwaliteit en EHS sinds 1995.

Meer dan 75.000 gebruikers in industriële en klinische laboratia en andere sectoren, in meer dan 20 landen, ervaren dagelijks de kracht en gebruiksvriendelijkheid van de BizzMine software.

Contacteer ons