Wij vinden dat je beter verdient dan een manueel zorgsysteem voor Kwaliteit & EH&S!

Managementsoftware voor laboratoria: SOP's & documentenbeheer, beheer van klachten, CAPA, audits, opleidingen, incidenten, ongevallen en meer.

Onze oplossing leidt je naar conformiteit met standaarden als ISO 17025, ISO 15189, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18000, Gxp, FDA, etc.

Download Brochure Gratis Demo

ISO/IEC 17025  is de belangrijkste ISO standaard die toegepast wordt door test- en kalibratielaboratoria. ISO/IEC 17025 is internationaal een standaard geworden waaraan labo's moeten voldoen. Een accreditatie is vereist want in de meeste gevallen zullen leveranciers of regulerende autoriteiten zelfs geen testen of kalibraties van niet-geaccrediteerde laboratoria aanvaarden.

ISO 15189 is een norm die specifiek ingaat op het kwaliteitsbeheer van medische laboratoria. De norm is gebaseerd op de ISO/IEC 17025 voor laboratoria in het algemeen, met de toevoeging van regulering voor medische laboratoria in het bijzonder. Dit omvat ondermeer vereisten voor: het verzamelen en behandelen van patiënt-stalen, de interpretatie van testresultaten, aanvaardbare doorlooptijden, de testwijze bij medische urgenties en de rol van het labo bij het opleiden van de medewerkers en het verzorgend personeel.

De structuur van de ISO 15189-norm is gebaseerd op de ISO/IEC 17025 en de ISO 9001, maar het blijft een heel specifieke norm die gericht is op patiëntenveiligheid. De eerste versie van de ISO 15189 werd gepubliceerd in 2003 en werd gereviseerd in 2007 om dichter aan te sluiten bij de ISO/IEC 17025. Een derde revisie van de norm werd in 2012 gepubliceerd, met een volledig herziene layout en de toevoeging van een sectie over "laboratory information management".

Ons team heeft meer dan 20 jaar ervaring met het implementeren van software voor managemensystemen voor kwaliteit en EHS voor laboratoria. We helpen je doorheen een vlotte implementatie (en eventueel validatie) van alle belangrijke processen om een digitaal managementsysteem op te zetten dat aan alle normen beantwoordt.

 • Documentenbeheer (SOP’s, procedures, werkinstructies en andere documentatie)

  BizzMine automatiseert je procedures en documenten met versiebeheer, beoordelingen, digitale archivering en audit trails.

 • Klantenklachten, leveranciersklachten en interne afwijkingen

  Volg de klachtenworkflow op vanaf de registratie tot aan de oplossing van de klacht. BizzMine geeft een boost aan de tevredenheid van je klanten.

 • CAPA management

  Met het BizzMine workflow-proces voor corrigerende en preventieve maatregelen streef je naar continue verbetering. Plan, Do, Check!

 • Incidentenbeheer

  Met BizzMine volg je incidenten en ongevallen beter op. Start na een oorzaakanalyse de nodige CAPA's om de veiligheid te verhogen.

 • Risicobeheer

  Inventariseer risico's en voeg risicobeheer door in elk facet van je processen voor Kwaliteit en EHS.

 • Opleidingen en competenties

  Beheer alle gevolgde opleidingen van je medewerkers in de centrale databank van BizzMine.

 • Directiebeoordeling en meetings

  Centraliseer alle verslagen van management reviews en meetings, inclusief alle bijlagen. Registreer alle actiepunten en CAPA's die in deze meetings werden besproken.

 • Interne en externe audits

  BizzMine brengt structuur in je audits. De naadloze opvolging van de corrigerende maatregelen bij interne audits creëert extra vertrouwen bij externe auditoren.

Laboratoria vinden BizzMine top!

 

BizzMine ontwikkelt software voor Kwaliteit en EHS sinds 1995.

Meer dan 75.000 gebruikers in industriële laboratoria, klinische laboratoria en diverse andere sectoren wereldwijd ondervinden dagelijks de voordelen van ons digitaal kwaliteitssysteem.

Vraag nu je Persoonlijke Demo en Gratis Trial