Software voor Kwaliteit & EHS in de Maakindustrie

SOP's & documentenbeheer, beheer van klachten, CAPA, audits, opleidingen, incidenten, ongevallen en meer.

Onze oplossing leidt u naar conformiteit met standaarden als ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 etc.

Download Brochure Plan een Demo

De ISO 9001-norm is een internationale standaard die de eisen van een managementsysteem voor kwaliteit vastlegt. Organisaties laten zich certificeren om aan te tonen dat ze hun producten en diensten met een constante kwaliteit aanleveren, steeds naar verbetering streven en voldoen aan de eisen en vragen van de klant en de wetgeving.

Heel wat industriespecifieke managementsystemen werden afgeleid van de ISO 9001 norm zoals de ISO/TS 16949 voor de auto-industrie, de AS9100 voor de luchtvaartindustrie, de ISO 17025 en ISO 15189 voor laboratoria, de ISO 22000 voor de voedingsindustrie en de ISO 13485 voor de medical devices (life science). 

ISO 14001 is de internationale standaard die de eisen voor een effectief milieubeheersysteem bepaalt. De structuur van de ISO 14001 is zeer gelijklopend met die van de ISO 9001-norm voor kwaliteitsbeheer.

OHSAS 18001, "Occupational Health and Safety Assessment Series", is een internationale Briste standaard voor veiligheid en gezondheid op het werk. De wereldwijd verspreide norm help organisaties om een aantoonbaar solide managementsysteem te implementeren voor veiligheid en gezondheid.

Het BizzMine team heeft meer dan 20 jaar ervaring met het implementeren van software voor managemensystemen voor kwaliteit en EHS. We helpen u graag doorheen een vlotte implementatie van alle belangrijke processen om een digitaal managementsysteem op te zetten dat aan alle normen beantwoordt.

 • Documentenbeheer (SOP’s, procedures, werkinstructies en andere documentatie)

  Automatiseer uw documentenbeheer met automatisch versiebeheer, workflow voor beoordelingen en distributie, een digitaal archief en een volledige historiek (audit trail).

 • Klantenklachten, leveranciersklachten en interne afwijkingen

  Volg het proces van registratie, over root cause analyse tot aan de finale oplossing. Verhoog de klantentevredenheid.

 • CAPA management

  Implementeer uw corrigerende en preventieve maatregelen aan de hand van een overzichtelijke "plan, do and check"-methode. De Demingcirkel volop aan het werk.

 • Incidenten en ongevallen

  BizzMine helpt u om ongevallen, bijna-ongevallen en EHS-incidenten beter op te volgen, te onderzoeken en de kans op herhaling te verminderen. Verhoog de veiligheid op de werkvloer.

 • Risicobeheer

  Inventariseer risico's en voeg risicobeheer door in elk facet van uw processen voor Kwaliteit en EHS.

 • Opleidingen en competenties

  Beheer alle opleidingsgegevens in de centrale BizzMine databank. Koppel competenties aan opleidingen, functies en medewerkers.

 • Management review en meetings

  Centraliseer alle verslagen van directiebeoordelingen en meetings, inclusief alle bijlagen. Registreer alle actiepunten en CAPA's die in deze meetings werden besproken.

 • Interne en externe audits

  Beheer alle interne en externe audits in BizzMine. Doordat het auditproces telkens nauwgezet gevolgd wordt, kunt u met meer vertrouwen uw volgende externe audit tegemoet zien.

Industriële bedrijven houden van BizzMine.

BizzMine ontwikkelt software voor Kwaliteit en EHS sinds 1995.
Meer dan 75.000 gebruikers in diverse sectoren en in meer dan 20 landen, ervaren dagelijks de kracht en gebruiksvriendelijkheid van de BizzMine software.

Contacteer ons