Software voor Kwaliteit & EHS in de Maakindustrie

SOP's & documentenbeheer, beheer van klachten, CAPA, audits, opleidingen, incidenten, ongevallen en meer.

Onze oplossing leidt je naar conformiteit met standaarden als ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 etc.

Download Brochure Gratis Demo

De ISO 9001-norm is een internationale standaard die de eisen van een managementsysteem voor kwaliteit vastlegt. Organisaties laten zich certificeren om aan te tonen dat ze hun producten en diensten met een constante kwaliteit aanleveren, steeds naar verbetering streven en voldoen aan de eisen en vragen van de klant en de wetgeving.

Heel wat industriespecifieke managementsystemen werden afgeleid van de ISO 9001 norm zoals de ISO/TS 16949 voor de auto-industrie, de AS9100 voor de luchtvaartindustrie, de ISO 17025 en ISO 15189 voor laboratoria, de ISO 22000 voor de voedingsindustrie en de ISO 13485 voor de medical devices (life science). 

ISO 14001 is de internationale standaard die de eisen voor een effectief milieubeheersysteem bepaalt. De structuur van de ISO 14001 is zeer gelijklopend met die van de ISO 9001-norm voor kwaliteitsbeheer.

OHSAS 18001, "Occupational Health and Safety Assessment Series", is een internationale Briste standaard voor veiligheid en gezondheid op het werk. De wereldwijd verspreide norm help organisaties om een aantoonbaar solide managementsysteem te implementeren voor veiligheid en gezondheid.

Het BizzMine team heeft meer dan 20 jaar ervaring met het implementeren van software voor managemensystemen voor kwaliteit en EHS. We helpen je graag doorheen een vlotte implementatie van alle belangrijke processen om een digitaal managementsysteem op te zetten dat aan alle normen beantwoordt.

 • Documentenbeheer (SOP’s, procedures, werkinstructies en andere documentatie)

  BizzMine automatiseert je procedures, werkinstructies en documenten met versiebeheer, beoordelingen, digitale archivering en audit trails.

 • Klantenklachten, leveranciersklachten en interne afwijkingen

  Volg de klachtenworkflow op vanaf de registratie tot aan de oplossing van de klacht. BizzMine geeft een boost aan de tevredenheid van je klanten.

 • CAPA management

  Met het BizzMine workflow-proces voor corrigerende en preventieve maatregelen streef je naar continue verbetering. Plan, Do, Check!

 • Incidenten en ongevallen

  Met BizzMine volg je incidenten en ongevallen beter op. Start na een oorzaakanalyse de nodige CAPA's om de veiligheid te verhogen.

 • Risicobeheer

  Inventariseer risico's en voeg risicobeheer door in elk facet van je processen voor Kwaliteit en EHS.

 • Opleidingen en competenties

  Beheer alle gevolgde opleidingen van je medewerkers in de centrale databank van BizzMine.

 • Management review en meetings

  Centraliseer alle verslagen van directiebeoordelingen en meetings, inclusief alle bijlagen. Registreer alle actiepunten en CAPA's die in deze meetings werden besproken.

 • Interne en externe audits

  BizzMine brengt structuur in je audits. De naadloze opvolging van de corrigerende maatregelen bij interne audits creëert extra vertrouwen bij externe auditoren.

Industriële bedrijven vinden BizzMine top!

BizzMine ontwikkelt software voor Kwaliteit en EHS sinds 1995.
Meer dan 75.000 gebruikers uit diverse sectoren wereldwijd ondervinden dagelijks de voordelen van ons digitaal kwaliteitssysteem.

Vraag nu je Persoonlijke Demo en Gratis Trial