Wij vinden dat u beter verdient dan een manueel zorgsysteem voor Kwaliteit & EHS!

Managementsoftware voor de voedingsindustrie: SOP's & documentenbeheer, beheer van klachten, CAPA, audits, opleidingen, incidenten, ongevallen en meer.

Onze oplossing leidt u naar conformiteit met standaarden als ISO 22000, IFS, BRC, ISO 9001, FDA, GxP, etc.

Download Brochure Plan een Demo

Bij Vivaldi Software zetten wij ons in om de voedingsindustrie te helpen streven naar een veilige voedselketen om zo onze gezondheid te beschermen.

Gelukkig hebben overheden de laatste jaren veel inspanningen geleverd om de voedselketen veiliger te maken. Europa voerde een strenge regelgeving in voor het produceren, verwerken en importeren van voedsel.

In de Verenigde Staten (USA) regelt de Food & Drug Administration (FDA) nauwgezet alle voedingsmiddelen die geproduceerd of verhandeld worden. De sector voor vlees, pluimvee en verwerkte eieren wordt door het Amerikaanse Landbouwdepartement (USDA) gecontroleerd.

Verschillende internationale standaarden regelen de vereisten van kwaliteitsbeheer in de voedingssector zoals de ISO 22000 norm, IFS, GxP, BRC en HACCP.

Ons team heeft meer dan 20 jaar ervaring met het implementeren van software voor managemensystemen voor kwaliteit en EHS binnen de voedingsindustrie. We helpen u doorheen een vlotte implementatie van alle belangrijke processen om een digitaal managementsysteem op te zetten dat aan alle normen beantwoordt.

 • Documentenbeheer (SOP’s, procedures, werkinstructies en andere documentatie)

  Automatiseer uw documentenbeheer met automatisch versiebeheer, workflow voor beoordelingen en distributie, een digitaal archief en een volledige historiek (audit trail).

 • Klantenklachten, leveranciersklachten en interne afwijkingen

  Volg het proces van registratie, over root cause analyse tot aan de finale oplossing. Verhoog de klantentevredenheid.

 • CAPA management

  Implementeer uw corrigerende en preventieve maatregelen aan de hand van een overzichtelijke "plan, do and check"-methode. De Demingcirkel aan het werk.

 • Incidenten en ongevallen

  Vivaldi helpt u om ongevallen en EHS-incidenten beter op te volgen, te onderzoeken en de kans op herhaling te verminderen. Verhoog de veiligheid op de werkvloer.

 • Risicobeheer

  Inventariseer risico's en voeg risicobeheer door in elk facet van uw processen voor Kwaliteit en EHS.

 • Opleidingen en competenties

  Beheer alle opleidingsgegevens in de centrale BizzMine databank. Koppel competenties aan opleidingen, functies en medewerkers.

 • Management review en meetings

  Centraliseer alle notulen van management reviews en meetings, inclusief alle bijlagen. Registreer alle actiepunten en CAPA's die in deze meetings werden besproken.

 • Interne en externe audits

  Beheer alle interne en externe audits in BizzMine. Doordat het audit-proces telkens nauwgezet gevolgd wordt, kunt u met meer vertrouwen uw volgende externe audit tegemoet zien.

Voedingsbedrijven houden van BizzMine.

 

BizzMine ontwikkelt software voor Kwaliteit en EHS sinds 1995.

Meer dan 75.000 gebruikers in de voedingsindustrie en andere sectoren, in meer dan 20 landen, ervaren dagelijks de kracht en gebruiksvriendelijkheid van de BizzMine software.

Contacteer ons