Wij vinden dat je beter verdient dan een manueel zorgsysteem voor Kwaliteit & EHS!

Managementsoftware voor de voedingsindustrie: SOP's & documentenbeheer, beheer van klachten, CAPA, audits, opleidingen, incidenten, ongevallen en meer.

Onze oplossing leidt je naar conformiteit met standaarden als ISO 22000, IFS, BRC, ISO 9001, FDA, GxP, etc.

Download Brochure Gratis Demo

Het BizzMine Team helpt de voedingsindustrie te streven naar een veilige voedselketen en zo onze gezondheid te beschermen.

Gelukkig hebben de overheden de laatste jaren veel inspanningen geleverd om de voedselketen veiliger te maken. Zo voerde Europa een strenge regelgeving in voor het produceren, verwerken en importeren van voedsel.

In de Verenigde Staten (USA) regelt de Food & Drug Administration (FDA) nauwgezet de wetgeving omtrent de productie en handel van alle voedingsmiddelen. De sector voor vlees, pluimvee en verwerkte eieren wordt door het Amerikaanse Landbouwdepartement (USDA) gecontroleerd.

Verschillende internationale standaarden regelen de vereisten van kwaliteitsbeheer in de voedingssector zoals de ISO 22000 norm, IFS, GxP, BRC en HACCP.

Ons team heeft meer dan 20 jaar ervaring met het implementeren van software voor managemensystemen voor kwaliteit en EHS binnen de voedingsindustrie. We helpen je doorheen een vlotte implementatie van alle belangrijke processen om een digitaal managementsysteem op te zetten dat aan alle normen beantwoordt.

 • Documentenbeheer (SOP’s, procedures, werkinstructies en andere documentatie)

  BizzMine automatiseert je procedures en documenten met versiebeheer, beoordelingen, digitale archivering en audit trails.

 • Klantenklachten, leveranciersklachten en interne afwijkingen

  Volg de klachtenworkflow op vanaf de registratie tot aan de oplossing van de klacht. BizzMine geeft een boost aan de tevredenheid van je klanten.

 • CAPA management

  Met het BizzMine workflow-proces voor corrigerende en preventieve maatregelen streef je naar continue verbetering. Plan, Do, Check!

 • Incidentenbeheer

  Met BizzMine volg je incidenten en ongevallen beter op. Start na een oorzaakanalyse de nodige CAPA's om de veiligheid te verhogen.

 • Risicobeheer

  Inventariseer risico's en voeg risicobeheer door in elk facet van je processen voor Kwaliteit en EHS.

 • Opleidingen en competenties

  Beheer alle gevolgde opleidingen van je medewerkers in de centrale databank van BizzMine.

 • Management review en meetings

  Centraliseer alle verslagen van management reviews en meetings, inclusief alle bijlagen. Registreer alle actiepunten en CAPA's die in deze meetings werden besproken.

 • Interne en externe audits

  BizzMine brengt structuur in je audits. De naadloze opvolging van de corrigerende maatregelen bij interne audits creëert extra vertrouwen bij externe auditoren.

Voedingsbedrijven vinden BizzMine top!

 

BizzMine ontwikkelt software voor Kwaliteit en EH&S sinds 1995.

Meer dan 75.000 gebruikers uit de voedingsindustrie en diverse andere sectoren wereldwijd ondervinden dagelijks de voordelen van ons digitaal kwaliteitssysteem.

Vraag nu je Persoonlijke Demo en Gratis Trial