Skaitmenizuota kokybės vadybos sistema laboratorijos

Gerinkite laboratorijos veiklos kokybę ir užtikrinkite saugą bei pasiekite aukštesnius veiklos rezultatus, įgyvendinę skaitmenizuotą kokybės vadybos sistemą.

3-Devices-Quality 2


Inovatyvūs ir aukštos kokybės sprendimai yra esminis aspektas siekiant tikslių laboratorijos veiklų rezultatų. Aukštos kvalifikacijos laboratorijos darbuotojai atlieka plataus spektro analizes ir įvairius tyrimus, skirtingose pramonės sektoriuose: medicinos ir farmacijos, maisto ir žemės ūkio.

Įgyvendinant skaitmenizuotą kokybės vadybos sistemą lengvai valdomos įvairios veiklos: Vidaus ir išorės auditų valdymas, Rizikų valdymas, Korekcinių / prevencinių veiksmų valdymas, Incidentų valdymas, Skundų valdymas, Užduočių / darbų valdymas, Dokumentų kontrolė, Įrengimų kalibravimas.

 Galimybė konfigūruoti bet kurį – būtent bet kurį – procesą reiškia, kad galime labai patogiai automatizuoti mūsų procesus ir rengti su jais susijusius dokumentus.

- Anwa Medical Labs
Laboratories-Employee-with-BizzMine-tablet
shape-1

 


Kiekviena organizacija, vykdanti testavimus ir bandymus, laikosi standartizuotų testavimo procedūrų, padedančių užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir garantuoja patikimus bandymų rezultatus.

Su BizzMine Jūs turėsite validuotą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų reikalavimus.

Vienos platformos dėka Jūsų veikla atitiks griežtus įstatyminius bei norminius ir kitus kokybei taikomus reikalavimus pagal ISO tarptautinius standartus: ISO/IEC 17025, ISO 15189 ir ISO 14001.

Supaprastinkite ir lengvai modifikuokite procesus bei veiklas ir kurkite tvarų verslą. Naudokite BizzMine kaip galingą verslo tobulinimo įrankį.

Siekdami geriausių rezultatų praktikuojame tik turiningą ir atvirą bendravimą.

- GenDx
shape-2

Jie pasirinko tinkamą sprendimą

15 reikalavimų patikimai skaitmeninei kokybės vadybos sistemai
Atsisiųskite informacinį dokumentą
Vector_BizzMine_Audit Management_Solutions Module

Audito valdymas

Lengvai organizuojamas ir kontroliuojamas auditas su BizzMine.

Vector_BizzMIne_CAPA Management_Solutions Module

Korekciniai / Prevenciniai

Efektyvus korekcinių / prevencinių veiksmų valdymas su BizzMine.

Vector-BizzMine_Training Management_Solutions Module

Mokymų valdymas

Paprastas visų mokymų ir kompetencijų duomenų valdymas su BizzMine.

Vector_BizzMine_Complaint Management_Solutions Module

Skundų valdymas

Efektyvus klientų skundų ir pretenzijų proceso valdymas su BizzMine.

Vector_BizzMine_Calibration Management_Solutions Management

Kalibravimo valdymas

Lengvas kalibravimo proceso planavimas, organizavimas ir valdymas su BizzMine.

Vector_BizzMine_Document Control_Solutions Module 2-1

Dokumentų kontrolė

Centralizuotas vadybos sistemų dokumentų valdymas su BizzMine.