fbpx

Skaitmenizuota kokybės vadybos sistema laboratorijos

Gerinkite laboratorijos veiklos kokybę ir užtikrinkite saugą bei pasiekite aukštesnius veiklos rezultatus, įgyvendinę skaitmenizuotą kokybės vadybos sistemą.

Susitarkite dėl prezentacijos Išbandykite nemokamai

Gerinkite laboratorijos veiklos kokybę ir užtikrinkite saugą bei pasiekite aukštesnius veiklos rezultatus, įgyvendinę skaitmenizuotą kokybės vadybos sistemą.

Skaityti daugiau

Digital Quality Management System for Laboratories

Inovatyvūs ir aukštos kokybės sprendimai yra esminis aspektas siekiant tikslių laboratorijos veiklų rezultatų.

Aukštos kvalifikacijos laboratorijos darbuotojai atlieka plataus spektro analizes ir įvairius tyrimus, skirtingose pramonės sektoriuose: medicinos ir farmacijos, maisto ir žemės ūkio.

Įgyvendinant skaitmenizuotą kokybės vadybos sistemą lengvai valdomos įvairios veiklos:

QMS for Laboratories - BizzMine

Kiekviena organizacija, vykdanti testavimus ir bandymus, laikosi standartizuotų testavimo procedūrų, padedančių užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir garantuoja patikimus bandymų rezultatus.

Su BizzMine Jūs turėsite validuotą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų reikalavimus.

Vienos platformos dėka Jūsų veikla atitiks griežtus įstatyminius bei norminius ir kitus kokybei taikomus reikalavimus pagal ISO tarptautinius standartus: ISO/IEC 17025, ISO 15189 ir ISO 14001.

Supaprastinkite ir lengvai modifikuokite procesus bei veiklas ir kurkite tvarų verslą.

Naudokite BizzMine kaip galingą verslo tobulinimo įrankį.

Jie pasirinko tinkamą sprendimą