White paper: 15 vereisten waaraan een goed eQMS voor GDP Logistiek moet voldoen

eQMS Whitepapers

21 pages | reading time 10 min

Good Distribution Practise (GDP) beschrijft de minimumnormen waaraan een grootdistributeur moet voldoen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en integriteit van geneesmiddelen in de hele toeleveringsketen worden gehandhaafd. Een goed eQMS is een essentieel onderdeel van GDP-certificering. 

Door alle gebieden van kwaliteitsmanagement te verbinden in een vooraf gevalideerd softwareplatform, weet je zeker dat je voldoet aan alle GDP-eisen terwijl je je concentreert op je kernactiviteiten.

Download de whitepaper om te ontdekken hoe een goed eQMS voor jouw bedrijf zou kunnen werken.