Met BizzMine heb je gevalideerde software voor QMS die aan alle eisen voldoet.

Met een digitaal systeem voor kwaliteitsbeheer richt je tal van gelinkte kwaliteitsprocessen in overeenstemming met GDP en veiligheidsvereisten in.

Digitaliseer documenten om schriftelijke procedures bij te houden.

Instructiedocumenten kun je makkelijker en sneller dan voorheen beoordelen en goedkeuren. Blijf op de hoogte van de nieuwste documentversies die je kunt gebruiken.

Kies de lay-out van je digitale formulieren bij elke stap van het workflowproces.

De uitwisseling van algemene instructies en wijzigingen gebeurt nu automatisch en dus zeer snel. BizzMine is voor ons van groot belang, vooral omdat we op verschillende sites werken.

- H.Essers
BigScreen
shape-1 shape-1
Bereid je voor op je volgende externe of interne audit.

Met BizzMine kun je makkelijk de vereiste werkinstructies bekijken. 
Alle mogelijke afwijkingen die tijdens de audit opduiken, kun je in kaart brengen, analyseren en bijhouden.

audit2

We ervaren de software als bijzonder gebruiksvriendelijk en zeer nuttig tijdens audits.

- H.Essers
shape-2 shape-2

Whitepaper

15 eisen waaraan een goed eQMS voor GDP Logistiek moet voldoen

Een goed eQMS is een essentieel onderdeel van GDP-certificering. Download je exemplaar via de knop hieronder.

(Whitepaper)-GDP2023-NL
Start en koppel CAPA's vanuit elk ander proces.

Zet CAPA's op om afwijkingen te corrigeren en te voorkomen.

Met aanpasbare dashboards kun je eenvoudig de meest waardevolle en nuttige gegevens presenteren.

capa

Het is niet voldoende je best te doen; je moet weten WAT je moet doen en DAN je best doen.

- W. Edwards Deming
Automatiseer je risicobeheer proces.

Risicobeperking is belangrijker dan ooit tevoren voor een kwaliteitssysteem dat voldoet aan GDP.

Identificeer potentiële risicogebieden zodat het management passende preventieve maatregelen kan nemen en minder middelen hoeft te verspillen aan minder risicovolle aspecten.

Risk-1
De toekomst van risicobeheer is geautomatiseerd.
- Forbes
shape-2 shape-2
Controleer klachten en probeer ze in de toekomst te verminderen.

Met BizzMine kun je klachten van klanten, leveranciers en interne afwijkingen beter opsporen, onderzoeken en corrigeren. 

Zo voldoe je aan de ISO-normen en FDA-vereisten.

We hebben BizzMine ingezet om onze bestaande klachtendatabase te vervangen door een flexibeler en gemakkelijker te onderhouden klachtenopvolgingssysteem.

- Sylphar
shape-3 shape-3
Organiseer kalibratieprocessen op één plaats.

Leg alle relevante gegevens vast in het aanpasbare kalibratieformulier
en voeg scans of afbeeldingen toe om resultaten te documenteren.

Plan je kalibratiewerk en vertrouw op het intuïtieve workflowproces
voor deadlines.

calibration
Stroomlijn kwaliteitsprocessen om non-conformiteiten te beheren.

Afwijkingen van vastgestelde procedures worden gedocumenteerd en onderzocht.

Je kunt gemakkelijk een workflow opzetten om afwijkingen en fouten te behandelen.

Logistics
shape-1 shape-1
Beheer alle gegevens over opleidingen, vaardigheden en examens.

Registreer alle trainingsgegevens in een centrale database via aanpasbare formulieren voor trainingssessies.

Je krijgt een duidelijk overzicht in kleur van gebruikers- en functievaardigheden in de skills matrix.

Het grote voordeel van een digitaal kwaliteitssysteem is de mogelijkheid om opleidingen, vaardigheden en examens te koppelen aan documenten.

Group 119

"BizzMine heeft een aanzienlijke impact gehad op onze GDP compliance. De software heeft het hele proces gestroomlijnder en efficiënter gemaakt. Nu gebruiken alle afdelingen BizzMine voor ons volledige kwaliteitsbeheer in alle functies. Dit heeft onze kwaliteitscultuur veranderd."

Jenna Cordery - Geodis FF UK LTD

Visual_Video_Customer_Geodis-2

Je bent in goed gezelschap