Štai kaip įmonė Fresh & Saucy Foods naudoja BizzMine eQMS

Skundų valdymas Dokumentų kontrolė Maisto

Belgijos maisto kompanija Fresh & Saucy Foods gamina daugiau nei 120 skirtingų receptų padažų ir eksportuoja juos po visą pasaulį. Atsižvelgiant į tai, jog tinkamas visų susijusių dokumentų valdymas ir sekimas tapo dideliu iššūkiu, įmonė nusprendė įsidiegti skaitmeninę kokybės valdymo sistemą. Michiel Pauwels ir Kaat Slabbaert paaiškina, kodėl jie pasirinko BizzMine, ir aprašo savo patirtį naudojant šią programinę įrangą.

BizzMine yra modulinė ir lengvai pritaikoma programa. Galite patys lengvai konfigūruoti savo kokybės procesus, visiškai pritaikytus Jūsų verslui. Jūs patys nustatote programos diegimo tempą, nes galite viską kurti sistemingai.

Kaip susiformavo eQMS poreikis

Anksčiau dirbome su daugybe skirtingų MsExcel bylų, kurios buvo saugomos Sharepoint arba Dropbox. Naudojant šiuos įrankius neturėjome galimybės užtikrinti atsekamumo.

Renkantis tinkamą skaitmenizuotą dokumentų valdymo programą mums buvo svarbūs šie kriterijai:

- Kiek atvira yra sistema?
- Kaip lengvai patys galėsime atlikti pakeitimus?
- Ar galėsime lengvai prijungti programą prie mūsų turimos ERP sistemos, jog nereikėtų du kartus įvesti ar tvarkyti savo duomenų?

Paaiškėjo, kad BizzMine atitiko visus šiuos kriterijus. Matėme galimybę BizzMine programinėje įrangoje sukonfigūruoti visus duomenų sąrašus ir išsiaiškinome, kad mūsų kokybės skyriaus darbuotojai, net neturėdami jokių techninių IT žinių, galės patys atlikti reikiamus pakeitimus. Pasirinkome intuityvią programinę įrangą už prieinamą kainą.

Dokumentų valdymo procesas

Dabar BizzMine saugome visus savo techninius duomenų lapus, sertifikatus, tiekėjų anketas, informaciją apie klientus, kontaktinę informaciją, skubios pagalbos kontaktus,... informaciją apie žaliavas ar gatavą  produkciją. Sąmoningai dokumentų valdymo procese numatėme tik vieną patvirtinimo žingsnį, kurį atlieka kokybės skyriaus darbuotojas. Tokiu būdu užtikriname, jog sistema išlieka paprasta ir lengvai suprantama mūsų darbuotojams.

Be to, nuo šiol visus skundus tvarkome BizzMine programoje. Vidiniai skundai, tiekėjų skundai ir klientų skundai dabar yra efektyviai registruojami ir daug lengviau atsekami nei anksčiau.


Palaipsniui į BizzMine įtraukiama vis daugiau informacijos ir mes perkeliame  visus duomenis. Jei pirmiausia atidžiai išsiaiškinsite, ko reikia kokybės valdymo procesui, kaip norite jį sumodeliuoti ir koks yra Jūsų tikslas, tada galėsite viską sutvarkyti labai sklandžiai.

Didžiausi BizzMine privalumai

Apart laiko taupymo ir duomenų centralizavimo, vienas pagrindinių privalumų yra vadybos sistemos procesų apjungimas į bendrą visumą. Pavyzdžiui, turime tiesioginę sąsają su ERP sistemos produktų moduliu. Produktų techninių duomenų lapai, kokybės klausimynai, nuotraukos gali būti peržiūrėtos tiesiogiai. Mūsų kokybės skyrius gali patikrinti, ką pagamino mūsų gamybos skyrius, ir įsitikinti, kad informacija produktų duomenų lape yra teisinga.
Visiškas duomenų atsekamumas mums yra labai svarbus. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įvesti produkto numerį į BizzMine ir iškart pamatysite, kada kokia etiketė priskirta, kada paskutinį kartą įvesti duomenys, kokia galiojimo data... Dabar, kai turime užtikrintus dokumentuotus įrašus sistemoje, klaidos užfiksuojamos ir pataisomos daug greičiau.

Ateities planai

Esamu momentu mes jau planuojame integruoti savo kompetencijų matricą į BizzMine mokymo modulį. Šiuo metu vis dar dirbame su MsExcel, tačiau matome skaitmeninio sprendimo pridėtinę vertę ir norėtume prie to padirbėti.


Kaat Slabbaert - Quality Officer
Michiel Pauwels - IT & Digital

Fresh & Saucy Foods