Tips voor je periodieke keuringen

Blog Materiaalbeheer Digital HSE Inspecties

Voor arbeidsmiddelen die onderworpen zijn aan een keuring door een Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC) is het vaak moeilijk na te gaan of en wanneer de laatste keuring heeft plaatsgevonden. De keuringsfrequentie kan ook verschillend zijn naargelang het type materiaal. Zo is hijsmateriaal (bv. hijsbanden, kettingen, etc.) onderworpen aan een driemaandelijkse keuring in plaats van een jaarlijkse externe keuring. 

Arbeidsmiddelen die afgekeurd zijn of niet tijdig periodiek gekeurd worden, mogen echter niet gebruikt worden tijdens de werkzaamheden. Het is dus van belang dat alle medewerkers, ook tijdelijke medewerkers, hiervan op de hoogte zijn.  

 

Methoden die je kunt gebruiken

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers weten welke arbeidsmiddelen (af)gekeurd werden? 

Vaak wordt gebruik gemaakt van keuringsstickers of colsonbandjes.  Bij colsonbandjes wordt ieder jaar gebruik gemaakt van één kleur. Zo wordt bijvoorbeeld de kleur paars gebruikt om al het gekeurde materiaal in het jaar 2020 aan te duiden. Het jaar daaropvolgend wordt er gekozen voor een andere kleur. Gebruik best doorheen het hele bedrijf dezelfde kleurcodering om verwarring te voorkomen. Het gebruik van de kleur rood wordt afgeraden, aangezien dit vaak gelinkt wordt aan afgekeurd materiaal. Voor arbeidsmiddelen die onderworpen zijn aan een driemaandelijkse keuring kiest u best voor logische kleurenkeuzes.

Een handige tip is om het gebruik van kleurencodes te linken aan de seizoenen: de kleur wit voor de winter, groen voor de lente, geel voor de zomer en bruin voor de herfst. 

Correcte registratie en opvolging van werkmateriaal

Hoe zorg je zelf voor een correcte registratie en opvolging van te keuren arbeidsmiddelen?

Naast het correct aanbrengen van labels aan het materiaal is het van belang om de keuringen ook administratief correct te registreren en op te volgen, zodat de volgende keuring tijdig wordt ingepland. 

VARIO zorgt ervoor dat u een actuele materieelinventaris ter beschikking hebt, waarbij u op een efficiënte manier alle keuringen kan beheren. Ook alle keuringsverslagen kunnen hierin opgenomen worden. VARIO zal je ook tijdig verwittigen bij het vervallen van een interne of externe keuring, zodat je dit goed kunt opvolgen. Daarnaast is het zelfs mogelijk om ook je indienststellingen uit te voeren.

Ontdek hoe VARIO by BizzMine jouw veiligheidsbeheer kan vereenvoudigen