VARIO Software voor Digital EHS

Verhoog de efficiëntie van je dagelijks beheer van veiligheid, gezondheid en milieu.

Veiligheid en welzijn van elke werknemer

 

Het wettelijke kader voor veiligheid op het werk ligt vast in de codex over het welzijn op het werk. Hierbij draait het in de eerste plaats om dynamisch risicobeheer, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gekeurd gereedschap, het verstrekken van veiligheidsinstructies, het organiseren van overleg...

 

Dit vraagt heel wat administratie zowel op kantoor als op andere locaties en is met VARIO makkelijk te beheren. 

 

Visual_VARIO_Tablet_Inspection_Warehouse Man

Als we allemaal maar één ding doen, de veiligheid op de werkplek met één procent verbeteren, dan zullen 28.000 mensen naar huis gaan zonder letsel, in plaats van te sterven - elk jaar. Laten we de wereld veiliger maken, één procent per keer.

- Dr. Adrew Sharman - "One Percent Safer"
shape-1 shape-1

Ebook

Optimaliseer het Veiligheidsbeheer in Transport en Logistiek

Het is essentieel om vooruit te denken, te innoveren en te blijven investeren in de veiligheid en kwaliteit van morgen. Ontdek in deze white paper hoe onze VARIO Software daarbij helpt.

Ebook cover_Optimaliseer het Veiligheidsbeheer in Transport

Veiligheidsbeheer: complex en dynamisch

Als organisatie sta je voor vele uitdagingen: versnippering van gegevens, handmatige processen, gebrek aan uniformiteit, onvoldoende samenwerking,... 


Met een geïntegreerd HSE-software platform maak je het veiligheidsbeheer van je organisatie veel eenvoudiger en efficiënter. De software geeft je een centrale en uniforme methode om alle veiligheidsaspecten te beheren en zorgt voor een betere communicatie tussen alle betrokken partijen.
 

VARIO_Public Sector_Dashboards
shape-1
De voordelen van VARIO-software
 Maak het jezelf gemakkelijk en verhoog de efficiëntie van je dagelijks HSE beheer
Automation-blue-small
Automatisatie

Genereer periodieke rapporten en acties dankzij vooraf gedefinieerde workflows, op maat van jouw organisatie.

Centralisation-blue-small

Centralisatie
Hou alle informatie centraal bij en trek overzichten per bedrijf. Rapporteer makkelijk je resultaten en stel eenduidige verslagen op.

Collaboration-blue-small
Samenwerking

Laat interne en externe medewerkers vlotter en sneller samenwerken en vermijd het ontstaan van dubbele informatie.

Notifications-blue-small
Notificaties

Automatische berichten brengen op tijd de juiste verantwoordelijken op de hoogte. Zo weet iedereen wat men van hen verwacht.

Insights-blue-small
Inzichten

Hoe meer inzicht in de veiligheidssituatie hoe kleiner de administratieve last en groter de transparantie.  

User_friendliness-blue-small
Gebruiksvriendelijkheid

Registreer makkelijk gegevens op laptop, tablet of smartphone. Dit verhoogt de naleving van veiligheidsrichtlijnen. 

 

Ontdek je voordelen met VARIO

"Wij waren dringend op zoek naar een bestaande tool met vooral het accent op materiaalbeheer, facility management, gebouwenbeheer, documentenbeheer en opvolging van inspecties. VARIO is een modulair softwarepakket, wat ook interessant is, zo groei je mee in het systeem. Het biedt ons een absolute meerwaarde."

- Stéphanie Coelis - SMT Belgium

VARIO_Customer_SMT_Stéphanie Coelis

Zie hoe VARIO werkt

Voor elke situatie een oplossing
VARIO vereenvoudigt je werkprocessen, zodat jij je kunt focussen op je core business
Vector-Vario-Incident Management_Small

Ongevallenbeheer

Registreer, onderzoek, rapporteer en voorkom herhaling.

 

Vector-Vario_Risk Management_Small

Risicobeheer

Inventariseer, evalueer en beheers de risico’s in je organisatie.

 

Vector-Vario_Inspections and survey corrections_Small

Inspecties en keuringen

Digitaliseer en centraliseer alle inspecties en audits voor veiligheid, kwaliteit of milieu.

 

Vector-Vario_Materials Management_Small

Materieelbeheer

Hou controle over indienststellingen en periodieke keuringen.

 

Vector-Vario_Hazardous Substances_Small

Gevaarlijke stoffen

Beheer en controleer alle gevaarlijke stoffen en gerelateerde veiligheidsmaatregelen.