Hoe Biscuit International Bizzmine als gebruiksvriendelijk ervaart

Klachtenbeheer Voeding

Continental Bakeries  - dat nu deel is van de Biscuit International groep - heeft gekozen voor Bizzmine, omdat in onze oriënterende fase voor een workflowplatform de oplossing werd gepresenteerd als eenvoudig in te richten en gebruikersvriendelijk voor de eindgebruikers. Deze verwachting is in de afgelopen anderhalf jaar zonder meer waargemaakt.

Ook opvallend is de hoge respons van de servicedesk: alle meldingen worden direct geregistreerd en opgevolgd.

Bij Continental Bakeries zetten wij BizzMine op dit moment in om twee verschillende workflows te automatiseren: een workflow voor registratie en opvolging van productklachten en een workflow voor registratie en opvolging van veiligheidsincidenten. Voor analyse van beide stromen exporteren we de ingevoerde gegevens om deze vervolgens in Microsoft Power BI om te zetten in nuttige tabellen en grafieken. Er zullen ongetwijfeld nog meer workflows worden opgenomen in Bizzmine.

De applicatie is behoorlijk intuïtief. Als je er regelmatig in werkt, kun je relatief zelfstandig en zonder IT-kennis ver komen bij het inrichten van workflows. Ook de gebruikersorganisatie ervaart Bizzmine als makkelijk en vriendelijk. Alles wordt natuurlijk bepaald door de flow die je maakt en de manier waarop je de zaken automatiseert.

Ik heb vooral het geduld en de vakkundigheid van Malaika als erg positief ervaren. Zij heeft met haar on-the-job training een goede basis gelegd, zodat wij als bedrijf de workflows zelfstandig kunnen bijwerken. Ook opvallend is de hoge respons van de servicedesk: alle meldingen worden direct geregistreerd en opgevolgd. Het feit dat een betrekkelijk klein team zo vlot kan omgaan met implementatie en support vind ik een sterke troef van Bizzmine.

Al deze voordelen van Bizzmine vormen een basis voor meer oplossingen die we in de toekomst hopen toe te passen. Wij concentreren ons daarbij in eerste instanties op workflows die niet al typisch bij een andere applicatie horen (onkostenvergoedingen verlopen bijvoorbeeld in onze HR-systemen en zullen we daarom niet opnemen in Bizzmine). Momenteel onderzoeken we het creëren van een workflow ter voorbereiding op een mogelijk receptuurwijziging in een van onze producten. Als wij bijvoorbeeld een grondstof willen vervangen in één van onze koekjes, heeft dat mogelijkerwijs consequenties voor onder andere de kostprijs, de voedingswaarde en de aanwezigheid van allergenen. Voordat we hiertoe overgaan moeten meerdere afdelingen hun goedkeuring geven. Dit is goed op te nemen in een workflow in Bizzmine.

Kortom, Continental Bakeries is zeer tevreden over de software van Bizzmine én de samenwerking met de medewerkers van dit bedrijf.

 

Paul van der Tholen, Group IT Manager
 Customer_Continental Bakeries_Logo_Black

 

CTA banners_testimonials_general_NL