Group de Cloedt is zoveel beter georganiseerd met VARIO

Bouw

Group De Cloedt is internationaal actief in 5 domeinen: granulaten, stortklaar beton, milieu en bodemsaneringen, baggerwerken en offhsore services. Ze spelen in op de dagelijks veranderende marktomstandigheden en de evoluties in de globale economie. Het bedrijf ondersteunt haar divisies proactief in functie van groei en waardecreatie, met focus op duurzame ontwikkeling en respect voor klanten, medewerkers en andere stakeholders.

 

VARIO Online heeft ons veel meer georganiseerd gemaakt. Met de helft van de inspanningen die we vroeger op papier zetten, zijn we nu 10 keer meer georganiseerd. Het opzetten en correct opvolgen van onze kwaliteits-, veiligheids- en milieuzorgsystemen (met ingebrip van het klaarstomen voor interne en externe audits) kost veel tijd, energie en aandacht. Een klare kijk is voor ons hierbij noodzakelijk en van groot belang.

We besparen 900 manuren per jaar met VARIO Online

VARIO is voor ons de kapstok waaraan algemene maar ook bedrijfseigen systemen en documenten kunnen aangehangen worden. Enkele waardevolle voordelen voor ons zijn de indeling in modules van verschillende hoofdstukken, hun bibliotheek die in te delen valt, het duidelijk personeelsbeheer, de automatische ingaves van formulieren, checklisten, toolboxen, werkplekinspecties, de mogelijkheid tot verschillend gebruikersbeheer, de track en trace van de actielijst, de herinneringsinstellingen mbt opleidingen, de handige keuringsmodules, enz…

Ook de samenwerking met hun dossierbeheerder verliep zeer correct, vlot en aangenaam. Alle deadlines werden nauwkeurig nagevolgd. Ze hebben een klare kijk op de zorgsystemen en staan bovendien open voor verbetervoorstellen.

We kunnen dus zeker VARIO aanraden aan iedereen die zich in ons verhaal herkent.

Pieter Van Parys, Safety Officer 

Group de Cloedt