Gevaarlijke stoffen

Deze module ondersteunt je bedrijf bij het beheer en de controle van gevaarlijke stoffen en de bijhorende veiligheidsmaatregelen.

Waarom het beheer van gevaarlijke stoffen noodzakelijk is

In de complexiteit van moderne bedrijfsvoering staat veiligheid centraal, vooral bij het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen moet je risico's zorgvuldig identificeren, passende maatregelen implementeren en aan de wettelijke voorschriften voldoen

Met deze VARIO module kun je alle gevaarlijke stoffen en hun bijhorende veiligheidsmaatregelen perfect beheren en controleren.

VARIO_Screenshot_Hazardous substances

KBS Certificiatie (OVAM)

Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars van gevaarlijke afvalstoffen moeten beschikken over en werken volgens een geactualiseerd, gekeurd kwaliteitsborgingsysteem (KBS). Een ontoereikend KBS kan immers leiden tot het schorsen van uw registratie. Het KBS moet naast bepaalde richtlijnen en een oplijsting van verantwoordelijkheden ook heel wat specifieke werkmethodes bevatten.

Maak je geen zorgen, wij kunnen je hierbij snel helpen door de nodige werkmethodes in te voegen en uit te schrijven.

VARIO_KBS

Hoe VARIO jouw gids voor geïnformeerd en veilig stoffengebruik kan zijn

Uitgebreide productlijst  

Stel een lijst op van alle gevaarlijke stoffen die jouw organisatie gebruikt en krijg een goed overzicht van de potentiële risico's.

Icon_VARIO_Solutions_Inspections-SMALL

Gedetailleerde eigenschappen  

Hou alle belangrijke eigenschappen per product bij. Dit is essentieel als je de aard van de risico's wil begrijpen.

Icon_VARIO_Solutions_Incident Management-SMALL

SDS-Fiches van leveranciers  

Koppel Safety Data Sheets (SDS) aan de stoffen die door leveranciers worden aangeleverd. Dit geeft je een gedetailleerde veiligheidsinformatie.

Icon_VARIO_Solutions_Materiaalbeheer-SMALL

Compliance met GHS EU-normen

Gebruik gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen volgens de EU-norm van het Globally Harmonized System (GHS). Dit verzekert een uniforme en begrijpbare etikettering.

Regulations and Compliance-03-SMALL

Pictogrammen en instructiekaarten

Gebruik gestandaardiseerde gevarenpictogrammen om risicokenmerken te definiëren en werknemers bewust te maken. De automatische publicatie van veiligheidsinstructiekaarten maakt informatie toegankelijk.

Dangerous_liquids-blue-small

Duidelijke veilligheidsrichtlijnen

Stel duidelijke richtlijnen op voor veilig gebruik, eerste hulp en brandbestrijding. Wijs ook persoonlijke beschermingsmiddelen toe om veiligheidsmaatregelen te waarborgen.

Icon_BizzMine_Scalable_Homepage-SMALL

Een gestructureerde aanpak voor meer veiligheid

De module Gevaarlijke Stoffen is een onmisbare tool voor moderne bedrijven die werken met gevaarlijke materialen.

Je kunt niet alleen risico's veel gestructureerder aanpakken en maatregelen beheren, maar je werkt ook conform met de voorschriften voor veiligheidsnormen.

Door gebruik te maken van deze functionaliteiten kun je als bedrijf de veiligheid van je werknemers garanderen, aan de wettelijke verplichtingen voldoen en reputatierisico's minimaliseren.

Kies vandaag nog voor VARIO en zet de veiligheid van je werkomgeving op de eerste plaats.

Visual_VARIO_Tablet_Inspection_Man Building
shape-2