Ongevallen en Incidenten

Ga voor een effectief beheer van ongevallen en incidenten door registratie, onderzoek en preventie.

Veiligheid voor alles

In de moderne zakelijke omgeving staat veiligheid voorop. Bedrijven streven ernaar om een werkomgeving te creëren waarin medewerkers, klanten en bezoekers zich veilig voelen en risico's tot een minimum worden beperkt. Een grondig ongevallen- & incidentenbeheer implementeren is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook cruciaal in de optimalisatie van de veiligheidscultuur en de operationele efficiëntie.

Ongevallen en incidenten kunnen overal plaatsvinden, van de werkvloer tot andere bedrijfsgerelateerde locaties. Als bedrijf moet je in staat zijn deze incidenten adequaat te behandelen en te voorkomen.

Vario - Accidents and Incidents

Ebook

Hoe implementeer ik een Dynamisch Risicobeheersing Systeem?

Ontdek in dit Ebook hoe je uitbouw van een kwalitatief DRBS in je organisatie tijdsefficiënt toepast met onze VARIO software.

Whitepaper cover_Hoe implementeer ik een dynamisch risicobeheersing systeem (3)

Deze VARIO functionaliteiten helpen je organisatie in het proces

Gestructureerde registratie

Van bijna-ongevallen tot ernstige arbeidsongevallen, deze module begeleidt je stap voor stap door het registratieproces. Leg incidenten op een gestructureerde manier vast en identificeer risico's en patronen.

Icon_BizzMine_Easy Customization-SMALL

Automatische soortbepaling

Maak gebruik van wettelijke codes om automatisch het soort ongeval te bepalen. Dit zorgt voor een snelle classificatie en een nauwkeurige rapportage met analytische doeleinden.

Regulations and Compliance-03-SMALL

Volledige traceerbaarheid

Volg het incident vanaf het moment van registratie tot aan het voltooide onderzoeksverslag. Dit levert een transparant en gedocumenteerd proces op, wat cruciaal is voor toekomstige referentie.

Unite_processes_with_ease-blue-small

  Grondig    onderzoek

Analyseer ongevallen en incidenten volgens je eigen onderzoeksmethodiek en krijg diepgaande inzichten. Begrijp de oorzaken en voorkom herhaling met gerichte maatregelen. 

Icon_VARIO_Solutions_Inspections-SMALL

Koppel risicoanalyse en actieplannen

Koppel de module aan je bestaande risicoanalyse(s), actielijsten of jaaractieplan. Dit zorgt voor een geïntegreerde aanpak waarbij preventieve maatregelen effectief kunnen worden geïmplementeerd.

Icon_VARIO_Solutions_Materiaalbeheer-SMALL

Automatische statistieken

De automatisatie van berekeningen zoals frequentie- en ernstgraden helpt doelstellingen met betrekking tot ongevallen opstellen. De ongevallenstatistiek biedt inzicht in de meest voorkomende oorzaken.

Insights-blue-small

Continu leren en verbeteren

Leer uit je fouten en neem proactief maatregelen om je veiligheidscultuur te versterken. Zo creëer je niet alleen een veiligere werkomgeving, maar ook een positieve bedrijfsreputatie.

Met de Ongevallen- & Incidentenmodule kom je verder dan louter de regelgeving naleven. Je kan proactief de veiligheid van je bedrijf benaderen, gebaseerd op nauwkeurige registratie, diepgaand onderzoek en gerichte preventie.

Zo zal je niet alleen de veiligheidscultuur in je organisatie versterken, maar ook de efficiëntie en het vertrouwen in je bedrijfsactiviteiten vergroten.

Maak vandaag nog de stap naar een veiligere toekomst!

Visual_VARIO_Risicoanalyse Overzicht_Construction Worker-2
shape-2

Ontdek VARIO by Bizzmine nu