fbpx

Mokymų valdymas

BizzMine padės Jums lengviau valdyti ir kontroliuoti visus mokymų ir kompetencijų duomenis.

Susitarkite dėl prezentacijos Išbandykite nemokamai

BizzMine padės Jums lengviau valdyti ir kontroliuoti visus mokymų, kompetencijas ir egzaminų duomenis.

Atrasti daugiau

BizzMine Training Management

Organizuokite mokymų sesijas

Įsiregistravimą į egzaminą valdykite pasikliaudami lengvai konfigūruojamu procesu.

Lengvai nurodykite atsakingus darbuotojus už įvertinimą.

Automatiniai priminimai užtikrins, jog kiekvienas laiku būtų informuotas apie jiems skirtas užduotis.

BizzMine Training History

Kompetencijų matrica

Vizualioje kompetencijų matricoje matysite kompetencijų kategorijas ir vartotojų įgytą kompetenciją.

Kompetencijos gali būti priskirtos rankiniu būdu, po mokymu, po susipažinimo su dokumentu ar egzamino metu atsakius į testo klausimus.

GAP analizės matricoje galite matyti, kuris vartotojas turi būtiną kompetenciją nurodytai pareigybei bei galite lengvai palyginti jo kompetenciją su kitais komandos nariais.

BizzMine Skill Management

Centralizuokite visus mokymų duomenis

Registruokite visus mokymo duomenis BizzMine duomenų bazėje per konfigūruojamas mokomųjų sesijų formas.

Pridėkite visus susijusius papildomus dokumentus, nurodykite patirtus kaštus, mokytojus ir t.t.

BizzMine Training Monitor

Susiekite mokymus, kompetencijas, dokumentus ir egzaminavimą

Kartais nepakanka vien tik turėti puikiai paruoštą dokumentą.

Su BizzMine Jūs galėsite susieti kompetenciją ir dokumentą, kurį perskaičius ir patvirtinus, jog jį supratote, Jūsų kompetencijos lygis bus pakeistas.

Šį sistemos funkcionalumą galite praplėsti ir suformuoti veiksmų seką, jog kompetencija darbuotojui bus suteikta po įvykusių mokymų arba po testo atlikimo, kuris bus inicijuotas susipažinus su dokumentu.

BizzMine Training Monitor

Mokymų istorijos ataskaitos

Viename, lengvai skaitomame sąraše matykite visus į mokymų sesiją užsiregistravusius vartotojus.

BizzMine Training Monitor

Stebėkite mokymų ir kompetencijų duomenis informacinėse suvestinėse

Informacijos suvestinių dėka savo vertingiausius duomenis lengvai atvaizduokite grafiškai.

Naudokite veiksmingas Pareto diagramas ir Trend analizes, kad gautumėte daugiau įžvalgų apie savo mokymus.

BizzMine everywhere

BizzMine mokymų valdymo modulis veikia visuose įrenginiuose, bet kada ir bet kur!
Prieinama “debesyse” arba “On_Premise”..

Kokybės vadybos procesai

Jie pasirinko tinkamą sprendimą