Mokymų valdymas

BizzMine padės Jums lengviau valdyti ir kontroliuoti visus mokymų ir kompetencijų duomenis.

Centralizuokite visus mokymų duomenis

Registruokite visus mokymo duomenis BizzMine duomenų bazėje per konfigūruojamas mokomųjų sesijų formas.

Įsiregistravimą į egzaminą valdykite pasikliaudami lengvai konfigūruojamu procesu. Lengvai nurodykite atsakingus darbuotojus už įvertinimą.

Automatiniai priminimai užtikrins, jog kiekvienas laiku būtų informuotas apie jiems skirtas užduotis.

Viename, lengvai skaitomame sąraše matykite visus į mokymų sesiją užsiregistravusius vartotojus.

BizzMine TRN Organize Sessions Flow

Galiausiai sklandžiai tvarkykite ir kontroliuokite visus mokymo ir kompetencijų duomenis

Priežiūra ir įžvalgos

Vizualioje kompetencijų matricoje matysite kompetencijų kategorijas ir vartotojų įgytą kompetenciją.

Kompetencijos gali būti priskirtos rankiniu būdu, po mokymu, po susipažinimo su dokumentu ar egzamino metu atsakius į testo klausimus.

GAP analizės matricoje galite matyti, kuris vartotojas turi būtiną kompetenciją nurodytai pareigybei bei galite lengvai palyginti jo kompetenciją su kitais komandos nariais.

Training_Screenshot_Skill
shape-2

Susieti procesai

Kartais nepakanka vien tik turėti puikiai paruoštą dokumentą.

Su BizzMine Jūs galėsite susieti kompetenciją ir dokumentą, kurį perskaičius ir patvirtinus, jog jį supratote, Jūsų kompetencijos lygis bus pakeistas.

Šį sistemos funkcionalumą galite praplėsti ir suformuoti veiksmų seką, jog kompetencija darbuotojui bus suteikta po įvykusių mokymų arba po testo atlikimo, kuris bus inicijuotas susipažinus su dokumentu.

Su egzamino kūrimo įrankiu Jūs galite kurti klausimus, o esant poreikiui, prie klausimų pridėti vaizdinę medžiagą (nuotraukos, video medžiaga). Ties atitinkamais atsakymais nurodžius vertinimo balus, Jūs gausite galutinį egzamino (testo) įvertinimą.

Kai egzaminas bus išlaikytas bus galima nurodyti jų įgytą kompetenciją (kompetencijų matricoje).

BizzMine TRN Exams
Tvarkykite ir kontroliuokite visus mokymo duomenis naudodamiesi šiais patarimais
Atsisiųskite informacinį dokumentą
Vector_BizzMine_Audit Management_Solutions Module

Audito valdymas

Lengvai organizuojamas ir kontroliuojamas auditas su BizzMine.

Vector_BizzMIne_CAPA Management_Solutions Module

Korekciniai / Prevenciniai

Efektyvus korekcinių / prevencinių veiksmų valdymas su BizzMine.

Vector-BizzMine_Training Management_Solutions Module

Mokymų valdymas

Paprastas visų mokymų ir kompetencijų duomenų valdymas su BizzMine.

Vector_BizzMine_Complaint Management_Solutions Module

Skundų valdymas

Efektyvus klientų skundų ir pretenzijų proceso valdymas su BizzMine.

Vector_BizzMine_Calibration Management_Solutions Management

Kalibravimo valdymas

Lengvas kalibravimo proceso planavimas, organizavimas ir valdymas su BizzMine.

Vector_BizzMine_Document Control_Solutions Module 2-1

Dokumentų kontrolė

Centralizuotas vadybos sistemų dokumentų valdymas su BizzMine.

Apie BizzMine pagal pramonės sektorius